Comunicació

La Comissió de Comunicació i de Delegats realitza les següents funcions:

  • Seleccionar i redactar els continguts generats per l’AMPA i l’Escola. 
  • Realitzar el disseny gràfic de la pàgina, app i cartells.
  • Distribució dels continguts mitjançant mitjançant la pàgina web, els grups de WhatsApp, el correu electrònic, l’APP de l’AMPA i Twitter. 
  • Programar i dissenyar la pàgina web de l’AMPA i l’aplicació per a mòbils ANDROID.
  • Portar al dia l’agenda de l’AMPA.
  • Coordinació del Grup de Delegats i Delegades de curs. 
 
Documents:
 
 

+ Més informació sobre la Comissió de comunicació de l’AMPA: http://www.ampafontdenfargas.cat/quisom/comissio-de-comunicacio/
+ Contacte: comunicaciofontfargas@gmail.com