Quotes de l’AMPA

Per a poder participar a les activitats i serveis de l’ AMPA cal fer efectiu l’import de la quota anual de soci de l’ AMPA.

Es fa un ingrés per família de  36,50  euros.

ALTRES :

LLIGALL : 15,50 euros / alumne

Llibres no socialitzats :

    •        P3 : 8 euros
    • P4 : 20,5 euros
    • P5 : 25,5 euros
    • 1er – 6è : 81 euros (els alumnes de 6è hauran de pagar 20 euros extres de dipòsit que es retornaran a finals de curs quan hagin entregat tots els llibres Lligall)